Profilprodukter med företagets logotyp på

Hur vill du att ditt företag ska uppfattas? Går alla på arbetsplatsen runt i olika kläder och den enda plats man kan se vilket företag man kommit till är på skylten utanför? Vill du att företaget ska tas på allvar och få företaget att växa till en ny nivå? Då är det dags att börja tänka på företagets profilering!

Ge arbetsplatsen en enhetlig stil

Skillnaden mellan arbetsplatser där arbetare klär sig precis som de vill mot en arbetsplats där man ser att alla klär sig efter samma klädkod ger helt olika intryck.

Det är klart man vill göra affärer med ett företag där alla på arbetsplatsen med stolthet bär företagets logotyp på bröstet. Det ger en direkt känsla av att företaget har ett bra samarbete och har en välfungerande organisation. Vem föredrar inte ett sådant företag mot ett företag där man knappt vågar visa upp vilka man är?

Profilprodukter sträcker sig längre än till kläderna

För att imponera ytterligare på kunder och potentiella kunder så kan man ta steget längre och sätta företagets logotyp på ytterligare saker som används inom företaget. När du bjuder på en kopp kaffe så är det klart att kaffekoppen ska prydas med ert företags logotyp. Det ger en bra start på mötet med kunden och kan till och med leda till ett nytt samtalsämne. Tryck upp några extra kaffekoppar så att medarbetare kan ta med sig kaffekoppar hem och använda även i hemmet. På så vis får även fler kännedom om ditt företag.

Under mötet med kunden så antecknar ni naturligtvis på anteckningsblock som pryds av företagets logotyp. När det väl är dags att skriva på avtalet så görs det med en penna, som just det – är tryckt med er företagslogga.

Det går att ge alla besökare många intryck av företagets logotyp under ett enda besök. Ju fler gånger de exponeras för logotypen desto lättare kommer de att komma ihåg just ditt företagsnamn.